Căn cứ kế hoạch số 15/KH-MGMĐ ngày 27/5/2020 của Trường mẫu giáo Mỹ Đông về  kế hoạch xét tuyển viên chức năm học 2019-2020 của trường mẫu giáo Mỹ Đông;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao; nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập, Trường mẫu giáo Mỹ Đông thống nhất thông báo nhu cầu tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 như sau:

I. Số lượng xét tuyển

- Tổng số chỉ tiêu xét tuyển: 01 chỉ tiêu, trong đó:

+ Ngạch giáo viên Mầm non: 01 chỉ tiêu;

- Giáo viên mầm non hạng IV – Mã số: V.07.02.06 : Tuyển giáo viên có trình độ trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

*Tất cả các vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng nêu trên, ngoài trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định, tối thiểu phải:

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với trình độ ngoại ngữ quy định tại Công văn số 5263/UBND-KGVX ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy đổi, chuyển tiếp áp dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

II/ Mức phí tuyển dụng: là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng)/một thí sinh/một lần xét tuyển (mức thu dưới 100 thí sinh).

III/ Địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển:

+ Trường mẫu giáo Mỹ Đông

+ Địa chỉ: Khu phố 2 phường Mỹ Đông

+ Số điện thoại: 02593 895 715

* Lưu ý: người đăng ký dự tuyển viên chức cần trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển tại đơn vị đăng ký dự tuyển.

IV/ Thời gian nộp hồ sơ:

Kể từ ngày ra thông báo và kết thúc sau 30 ngày.

Để xem thông báo bằng văn bản chính thức, vui lòng truy cập vào mục văn bản pháp quy.